ВРАБОТИ СЕ КАЈ НАС

Доколку сте заинтересирани за работа во С-Маркет, Ве молиме пополнете ја следната форма:

(Забелешка: * означува задолжително поле)

  ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

  ИМЕ *
  ПРЕЗИМЕ *
  ЕМАИЛ АДРЕСА *
  ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ *
  ПОЛ *
  ДАТУМ НА РАЃАЊЕ *
  АДРЕСА *
  ГРАД *

  ОБРАЗОВАНИЕ

  ЗАВРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ *
  ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЈА *

  ЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

  ЈАЗИК *

  ЈАЗИК *

  РАБОТА СО КОМПЈУТЕР *

  РАБОТНО ИСКУСТВО *

  ЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ *

  ОСТАНАТО

  АПЛИЦИРАМ ЗА ПОЗИЦИЈА

  ПОЗИЦИЈА *

  Се согласувам С-Маркет Скопје да ги користи и обработува моите лични податоци наведени во пријавата за вработување доставена до С-Маркет Скопје, како и истите да ги чува за потребите на регрутација и селекција на кадар се додека има потреба од истите, по што истите ќе бидат избришани и уништени согласно со законот за заштита на лични податоци. Сите добиени податоци ќе се чуваат во Одделот за човечки ресурси и ќе се обработуваат единствено за потребите на процесот за регрутација и селекција на кадар.